fredag 16 november 2007

Global cooling är det som gäller

I Österrike är det vinter som aldrig förr, skriver Aftonbladet idag. Det ymnigaste snöfallet så här års på 40år. Hur i hela fridens namn kan människor fortfarande tro att världen håller på att bli varmare?

Eder tvivlande
Inga Dogmer

tisdag 26 juni 2007

Snart blir det väl en dödssynd att andas...

(publicerad i HD den 25 juni 2007)

Tjugohundratalet har fått en syndabock. Den består av en atom kol och två atomer syre och kallas numera förorening eller till och med gift. Sanningen är att koldioxid är basen för varje näringskedja Varje matbit du stoppar i dig har sitt ursprung i atmosfärisk koldioxid. Allt liv på jorden är beroende av denna ”manna”. Varför talar man så lite om det? I Storbritannien har man väckt frågan om koldioxidransonering. Snart blir det väl en dödssynd att bara andas. Detta handlar inte om vetenskap, utan om vidskeplighet.

Författaren Michael Crichton, som bl.a. skrivit den mycket läsvärda boken ”State of Fear”, var den förste som identifierade miljörörelsen som den nya tidens religion. Sedan dess har ekoteologin bara stärkt sitt grepp om människan. I centrum för denna tro finns den globala uppvärmningen. Fast miljöaktivisterna kallar den numera ”klimatförändring”. Fördelarna med detta är dels att de vinner legitimitet, eftersom klimatet alltid har förändrats, och dels att definitionen omfattar såväl uppvärmning som nedkylning, vilket förstås är väldigt bekvämt.

En av ekoteologins främsta demagoger – Al Gore – vrider och vänder på sanningen i syfte att skrämma oss till lydnad. I klimatförändringens spår följer enligt hans predikan oundvikligt naturkatastrofer och massförintelse. Den eventuella uppvärmningens konsekvenser är dock rena hypoteser och gissningar. Ett varmare klimat borde väl snarare gynna oss på norra halvklotet, där majoriteten av världens höglandsområden ligger. Blir det varmare så kommer mer mark att kunna brukas.

Som varje respektabel religion kräver även ekoteologin uppoffringar. Dåtidens avlatsbrev marknadsförs idag som utsläppsrätter. Skeptiker hånas och jämställs med förnekare av nazismens massförintelse. Forskare som i sina projekt anknyter till klimathotet kan lugnt räkna med anslag och publicitet. Motsatsen gäller skeptikerna. De får varken pengar eller mediautrymme.

Religiös övertygelse handlar om tro utan bevis. Samma gäller för antropogen klimatförändring. Vetenskapen handlar om precis det motsatta. En vetenskapsmans ledstjärna är skepticism medan blind tro är en oförlåtlig synd. Vi, vanliga människor, tillhör tyvärr flocken av syndare, vilseledda av mediernas ensidiga bild av klimatfrågorna. Vi tror det därför att ”det står i tidningen” och tidningen är ekoteologins bibel. Den stora majoriteten har ingen aning om att det finns en alternativ bild. Detta är inte vetenskap, det är galenskap.

Eder,
Inga Dogmer

måndag 18 juni 2007

BBC i alarmisternas tjänst

Jag läser idag i Telegraph.co.uk att BBC, enligt en ny rapport, har misslyckats med att korrekt avbilda debatten om klimathotet. Tydligen styrs de anställda av någon sorts grupptänk, vilket gör debatten ensidig. Alarmisterna tillåts härja fritt och skeptikerna censureras. Liknande utveckling kan märkas även i Sverige, där skeptiska röster får det allt svårare att göra sig hörda.

torsdag 7 juni 2007

”Rena hysterin!” säger Helmut Schmidt

Minns ni Helmut Schmidt, tidigare generalkansler i Tyskland? Han sällar sig bl.a. Tjeckiens Vaclav Klaus när han menar att global uppvärmning på grund av media blivit ett ”hysteriskt och överhettat” ämne (läs mer i Deutsche Welle). Schmidt vill ha ett slut på klimathysterin och menar att klimatet på jorden alltid förändrats. Att anta att den globala klimatförändringen kan påverkas genom planer som görs upp på mötet i Heiligendamm är ”idiotiskt”, tillägger han. Äntligen en klok tysk!

Eder,
Inga Dogmer

Naturliga variationer

De ovanligt kraftiga orkaner som har rasat över Atlanten under de senaste 15 åren kan förklaras med naturliga variationer. Det har maringeologen Johan Nyberg m.fl. vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) konstaterat, skriver DN. Med andra ord är det inte växthuseffekten som spökar. Eller är ”spöka” just vad den gör?

Vad som är värt att notera är att positiva nyheter av det här slaget sällan får några större rubriker. Annat hade det varit om Nyberg & Co bevisat att ökade koldioxidhalter i atmosfären leder till fler svåra stormar.

Svenska Dagbladet tycks inte ens ha besvärat sig med att publicera den här nyheten. Sveriges bästa nyhetsrapportering, pyttsan!

fredag 1 juni 2007

Ny månad, nya giv

Ny månad, nya giv. George Bush vill plötsligt medverka till att sänka de globala utsläppen av koldioxid (läs vidare på DN). Oväntat? Tja…

Samma dag läser jag på USAToday.com att tidigare klimatmodeller kraftigt underskattat mängden nederbörd i ett eventuellt varmare klimat. Det blir inte alls lika torrt som man tidigare förutspådde. Oväntat?

Nja, låt mig säga som en klok gammal grek: ”Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte vet något”.

Eder,
Inga Dogmer

Människa - med rätt att välja

I dagens DN (1 juni 2007) vill Thorbjörn Fälldin, Alf Svensson, Ingegerd Troedsson med flera att Sverige bevarar äktenskapet som en institution mellan en man och en kvinna. De anser att homosexuella äktenskap strider mot det biologiska faktum att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion.

Det rimmar illa med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i vars Artikel 1 slås fast att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Å andra sidan borde debattörernas ställningstagande inte vara förvånande i ett land som fortfarande erkänner arrangerade äktenskap.

tisdag 22 maj 2007

Klimathotet är kampanj och propaganda

Den 15 maj undrade Inger Sandberg på DN:s insändarsida om det finns krafter som tjänar på klimatlarmen. Jag skulle bli ytterst förvånad om klimatdebatten bottnade i altruism och verklig oro. George Orwell skrev en gång: “I en tid av allmänt bedrägeri är det revolutionerande att berätta sanningen.” Det känns lite märkligt att behöva skriva det igen. Men det behövs. Debatten om klimatförändringen har nämligen slutat vara debatt och förvandlats till kampanj och propaganda. Larmen om vilsna isbjörnar på smältande isflak (se bland annat CNN den 21 maj) och döende korallrev ( se Aftonbladet den 22 maj) handlar ytterst om pengar och makt.

Klimatalarmisterna är tydligt emot kapitalism, marknadsekonomi, frihandel och ekonomisk tillväxt. Det är dåliga nyheter för den underutvecklade delen av världen vars enda chans att fly undan fattigdom är fortsatt globalisering och fri tillgång till billiga energikällor. Hur ska någon som inte har någonting kunna framställa el för att koka vatten med hjälp av dyr vindkraft eller kostnadsineffektiva solpaneler?

Varje dag dör trettiotusen barn av fattigdom (UNICEF). En tredjedel av vår planet saknar tillgång till elektricitet. En miljard människor saknar tillgång till rent vatten och en halv miljard går till sängs hungriga varje kväll. Att i ett sådant läge förespråka koldioxidransonering (frågan utreds för närvarande i Storbritannien) är fullständigt absurt. Al Gores storslagna plan för att begränsa den globala uppvärmningen borde också skrotas eftersom den slår mot alla, men hårdast mot de fattiga.

Flera miljarder dollar har spenderats av klimatalarmisterna världen över under de senaste åren. Att använda frasen ”som resultat av global uppvärmning” är idag ett idiotsäkert sätt att försäkra sig om fortsatta forskningsanslag och sponsring. Samtidigt kritiseras varje krona som används av klimatskeptiker. Klimatalarmisterna har förvandlats till ekofundamentalister som övergett sunt förnuft och alla toleransprinciper. Det är inte första gången katastroflarm har den effekten på öppen debatt. Men det är dags att slå hål på alla tomma hot. Framtidens viktigaste fråga är inte klimatet utan att kunna skilja på verklighet och fantasi, på sanning och propaganda.

Eder,
Inga Dogmer

torsdag 10 maj 2007

Miljöpartiet snart Sveriges största parti?

Den 5 maj skrev Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson på sin blogg: "FN-rapporten om klimatfrågan kan i stora stycken ses som ett grönt partiprogram." Innebär det att Miljöpartiet blir Sveriges största parti vid nästa val? Tänkvärt. Och skrämmande.

Intressant läsning på sourze.se

Det finns en rad fakta som motsäger teorin om att det är människans aktiviteter som ligger bakom den globala uppvärmingen. Läs Peter Stilbs och Fred Singers artikel som publicerades på sourze.se den 9 maj. Fred Singer är för övrigt medförfattare till den nyutkomna boken "Unstoppable Global Warming - Every 1500 Years" som säljer bättre än Al Gores bokversion av filmen "An Inconvenient Truth".

onsdag 9 maj 2007

Ännu dyrare el

Klimathysterin ger oss dyrare bränsle och nu även dyrare el. E24 rapporterar idag att de rörliga elpriserna kommer att höjas kraftigt på grund av en begränsning i utsläppsrätterna. Är det inte dags att någon avslöjar vad som är sant och falskt i klimatfrågan?

Huvudinsändare i SvD

Mina tankar om klimatet är dagens huvudinsändare i Svenska Dagbladets Synpunkt. Det är verkligen skönt om än oväntat att få medhåll från så många. Jag rekommenderar er varmt att läsa vidare på webbsidan för Climate Meeting som tog plats vid KTH i september 2006. Se även dokumentären "The Great Global Warming Swindle" på YouTube (länk till första delen).

måndag 7 maj 2007

Klimatmyter(i)

Varje dag fylls tidningar och nyhetssändningar av hot om nära förestående klimatkatastrof. Det bankas in i huvudet på oss att alla forskare är överens om att det är människan som är boven i dramat och att pjäsen riskerar att sluta i tragedi för allt levande. I DN den 4 maj kan vi läsa att utsläppen av växthusgaser måste minskas med 50-85 procent till år 2050 om uppvärmningen ska hejdas.

Sanningen är att teorin om den globala uppvärmningen och dess orsaker fortfarande har många kritiker, även i Sverige. Bland dem finns några av världens mest framstående forskare. Det är dock sällan de får komma till tals. Precis som kommunalrådet Paul Lindqvist skriver i sin blogg är klimatdebatten ensidig och okritisk. Kanske är det för att det är dåliga, inte bra nyheter som säljer.

En annan sanning är att jordens historia präglas av skiftande klimat. Faktum är att det enda som är konstant med klimatet är att det förändras. Just nu är vi fortfarande på väg ut ur den senaste istiden. Inte underligt att jorden håller på att bli varmare. Havsnivån har också sakta stigit ända sedan den senaste inlandsisen började smälta.

Kritikerna har en alternativteori till varför jordens klimat förändras. De menar att det är solens magnetiska aktivitet, inte koldioxidhalten i atmosfären, som påverkar temperaturerna på Jorden. Enligt dessa forskare kommer jordens temperatur faktiskt att börja sjunka snart på grund av minskad solaktivitet. Denna avkylning kommer att kulminera om ett femtiotal år i en extremt kall period, liknande den s.k. ”lilla istiden” som inträffade 1645-1715. Borde vi inte bekymra oss om detta? Redan idag tryter tillgången på el.

En annan sanning är att uppvärmningsteorin har visats grunda sig på felaktiga beräkningar. Men i klimatdebatten tycks ändamålet helga medlen, så även detta är en sanning som förtigs.

Vi kan inte ens förutsäga vädret mer än en vecka i taget. Hur kan vi då uttala oss om långsiktiga klimatförändringar? Jag ifrågasätter inte att jorden håller på att värmas upp (i varje fall det norra halvklotet). Men varför skulle det leda till en miljökatastrof? Hittills har jordbruket blomstrat under jordklotets varmare perioder.

En sista sanning – vi kan inte stoppa klimatet från att förändras, lika lite som vi kan hindra jorden från att kretsa runt solen. Vad vi däremot kan göra är att aktivt anpassa oss till de nya livsvillkoren. Det är också dit resurserna borde styras. I stället för att försöka bromsa näringslivets utveckling borde vi göra allt för att stödja det. Teknologi är inte av ondo. Tvärtom har den hjälpt oss till en bättre tillvaro.

Eder,
Inga Dogmer