tisdag 26 juni 2007

Snart blir det väl en dödssynd att andas...

(publicerad i HD den 25 juni 2007)

Tjugohundratalet har fått en syndabock. Den består av en atom kol och två atomer syre och kallas numera förorening eller till och med gift. Sanningen är att koldioxid är basen för varje näringskedja Varje matbit du stoppar i dig har sitt ursprung i atmosfärisk koldioxid. Allt liv på jorden är beroende av denna ”manna”. Varför talar man så lite om det? I Storbritannien har man väckt frågan om koldioxidransonering. Snart blir det väl en dödssynd att bara andas. Detta handlar inte om vetenskap, utan om vidskeplighet.

Författaren Michael Crichton, som bl.a. skrivit den mycket läsvärda boken ”State of Fear”, var den förste som identifierade miljörörelsen som den nya tidens religion. Sedan dess har ekoteologin bara stärkt sitt grepp om människan. I centrum för denna tro finns den globala uppvärmningen. Fast miljöaktivisterna kallar den numera ”klimatförändring”. Fördelarna med detta är dels att de vinner legitimitet, eftersom klimatet alltid har förändrats, och dels att definitionen omfattar såväl uppvärmning som nedkylning, vilket förstås är väldigt bekvämt.

En av ekoteologins främsta demagoger – Al Gore – vrider och vänder på sanningen i syfte att skrämma oss till lydnad. I klimatförändringens spår följer enligt hans predikan oundvikligt naturkatastrofer och massförintelse. Den eventuella uppvärmningens konsekvenser är dock rena hypoteser och gissningar. Ett varmare klimat borde väl snarare gynna oss på norra halvklotet, där majoriteten av världens höglandsområden ligger. Blir det varmare så kommer mer mark att kunna brukas.

Som varje respektabel religion kräver även ekoteologin uppoffringar. Dåtidens avlatsbrev marknadsförs idag som utsläppsrätter. Skeptiker hånas och jämställs med förnekare av nazismens massförintelse. Forskare som i sina projekt anknyter till klimathotet kan lugnt räkna med anslag och publicitet. Motsatsen gäller skeptikerna. De får varken pengar eller mediautrymme.

Religiös övertygelse handlar om tro utan bevis. Samma gäller för antropogen klimatförändring. Vetenskapen handlar om precis det motsatta. En vetenskapsmans ledstjärna är skepticism medan blind tro är en oförlåtlig synd. Vi, vanliga människor, tillhör tyvärr flocken av syndare, vilseledda av mediernas ensidiga bild av klimatfrågorna. Vi tror det därför att ”det står i tidningen” och tidningen är ekoteologins bibel. Den stora majoriteten har ingen aning om att det finns en alternativ bild. Detta är inte vetenskap, det är galenskap.

Eder,
Inga Dogmer

måndag 18 juni 2007

BBC i alarmisternas tjänst

Jag läser idag i Telegraph.co.uk att BBC, enligt en ny rapport, har misslyckats med att korrekt avbilda debatten om klimathotet. Tydligen styrs de anställda av någon sorts grupptänk, vilket gör debatten ensidig. Alarmisterna tillåts härja fritt och skeptikerna censureras. Liknande utveckling kan märkas även i Sverige, där skeptiska röster får det allt svårare att göra sig hörda.

torsdag 7 juni 2007

”Rena hysterin!” säger Helmut Schmidt

Minns ni Helmut Schmidt, tidigare generalkansler i Tyskland? Han sällar sig bl.a. Tjeckiens Vaclav Klaus när han menar att global uppvärmning på grund av media blivit ett ”hysteriskt och överhettat” ämne (läs mer i Deutsche Welle). Schmidt vill ha ett slut på klimathysterin och menar att klimatet på jorden alltid förändrats. Att anta att den globala klimatförändringen kan påverkas genom planer som görs upp på mötet i Heiligendamm är ”idiotiskt”, tillägger han. Äntligen en klok tysk!

Eder,
Inga Dogmer

Naturliga variationer

De ovanligt kraftiga orkaner som har rasat över Atlanten under de senaste 15 åren kan förklaras med naturliga variationer. Det har maringeologen Johan Nyberg m.fl. vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) konstaterat, skriver DN. Med andra ord är det inte växthuseffekten som spökar. Eller är ”spöka” just vad den gör?

Vad som är värt att notera är att positiva nyheter av det här slaget sällan får några större rubriker. Annat hade det varit om Nyberg & Co bevisat att ökade koldioxidhalter i atmosfären leder till fler svåra stormar.

Svenska Dagbladet tycks inte ens ha besvärat sig med att publicera den här nyheten. Sveriges bästa nyhetsrapportering, pyttsan!

fredag 1 juni 2007

Ny månad, nya giv

Ny månad, nya giv. George Bush vill plötsligt medverka till att sänka de globala utsläppen av koldioxid (läs vidare på DN). Oväntat? Tja…

Samma dag läser jag på USAToday.com att tidigare klimatmodeller kraftigt underskattat mängden nederbörd i ett eventuellt varmare klimat. Det blir inte alls lika torrt som man tidigare förutspådde. Oväntat?

Nja, låt mig säga som en klok gammal grek: ”Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte vet något”.

Eder,
Inga Dogmer

Människa - med rätt att välja

I dagens DN (1 juni 2007) vill Thorbjörn Fälldin, Alf Svensson, Ingegerd Troedsson med flera att Sverige bevarar äktenskapet som en institution mellan en man och en kvinna. De anser att homosexuella äktenskap strider mot det biologiska faktum att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion.

Det rimmar illa med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i vars Artikel 1 slås fast att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Å andra sidan borde debattörernas ställningstagande inte vara förvånande i ett land som fortfarande erkänner arrangerade äktenskap.