fredag 7 mars 2008

Denna blogg har flyttat!

Hej kära läsare,
Den här bloggen har nu fått ett nytt namn och en ny inramning. I fortsättningen ber jag er att besöka www.theclimatescam.se
Högaktningsfullt,
Inga Dogmer alias Maggie

torsdag 6 mars 2008

Jag är en extremist

Inspirerad av alla händelser i New York skickade jag artikeln presenterad i förra inlägget till Svenska Dagbladets debattsida med förfrågan om publicering.

Svaret kom snabbt:

Hej och tack för ditt inlägg.

Tyvärr har vi så trångt framöver att vi måste tacka nej.
Hoppas att du finner annan möjlighet.

Med vänlig hälsning
Sune Olofson
SvD BrännpunktDet var inte speciellt svårt att läsa mellan orden. Så jag svarade (förhoppningsvis artigt).


Hej igen,

Det är väldigt ledsamt att ni tackar nej till en artikel som ifrågasätter den idag största frågan på miljöagendan. Tyvärr tror jag att det inte är brist på plats som sätter stopp utan den gamla hederliga censuren av oliktänkande. Jag har tidigare blivit informerad av SvD att man, nu när det råder konsensus bland världens forskare i klimatfrågan, inte anser sig behöva exponera alternativa teorier.

Det är oerhört tråkigt att se att svenska dagstidningar (tillsammans med övriga svenska medier) på ett oroväckande konsekvent sätt vilseleder allmänheten i klimatfrågan.

Det är synd att SvD inte vågar sticka ut hakan, men på sätt och vis kan jag förstå det. I Sverige bör man helst inte skilja sig från mängden.

Jag kommer icke desto mindre att fortsätta att skicka in debattartiklar till er då jag är fast övertygad om att människan INTE bär någon skuld till klimatförändringarna. Att minska mängden utsläpp av koldioxid genom att införa skatter och begränsningar har ingen som helst effekt på klimatet. Däremot har det långtgående negativa konsekvenser för världsekonomin och människans levnadsstandard.Sune Olofsson var inte sen att svara, den här gången ärligt.


Bästa Maggie,

Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare.

Att inte människan påverkar klimatet är en extrem åsikt,
som jag inte vill ge utrymme för i SvD. Den är helt enkelt inte trovärdig.

Alla delar inte heller dina bedömningar om konferensen,
t ex websajten Real Climate.


Allt gott till dig
Sune Olofson
SvD Brännpunkt


Jag har med andra ord blivit stämplad som en extremist. Men låt mig fråga er, vilket är mest extremt?

Att anse att den globala uppvärmningen är moderat och dess konsekvenser positiva för både människan och djur- och växtlivet? Att den är en del av de naturliga klimatförändringar som jorden har genomgått och genomgår? Att människans aktiviteter inte påverkar klimatet nämnvärt och att det inte finns någon anledning till oro?

Eller är det måhända mer extremt att tycka att det som pågår just nu är början till en katastrof som kommer att kräva miljoner människors liv och vara förödande för faunan och floran världen över? Att vi måste kraftigt minska våra utsläpp genom allehanda tvingande åtgärder med risk för att världsekonomin stagnerar (Bo Ekman i SvD Debatt)? Att vi ska använda jordbruksmarken till att odla dyra och ineffektiva biobränslen vilket resulterar i kraftigt höjda matpriser och fler svältande människor?

Döm själva.

tisdag 4 mars 2008

Global uppvärmning är lurendrejeri

Jag befinner mig i New York på den första stora internationella klimatkonferensen arrangerad av dem som ifrågasätter människans och koldioxidens skuld till den globala uppvärmningen (2008 International Conference on Climate Change). De hundratals forskare, ekonomer och policyexperter från hela världen jag har lyssnat på och talat med är alla överens om en sak - att global uppvärmning inte innebär någon kris. Tvärtom kommer varmare klimat att vara gynnsamt för allt liv på jorden. Det är kylan, inte värmen, som vi borde vara rädda för.

Konferensens huvudbudskap är att det är naturen, inte människans aktiviteter, som styr klimatet. Och ja, klimatet förändras. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Det finns ingenting vi kan göra åt det och det är inget vi behöver oroa oss för. De domedagsscenarion som dominerar i media idag är rena konstruktioner avsedda att skrämma oss till lydnad. Och förresten, isbjörnarna mår fint och de är fler än någonsin.

Det finns inga bevis för att koldioxidhalterna i atmosfären styr temperaturen på jorden. Det är till och med tvärtom. Varmare hav släpper ifrån sig koldioxid. Temperaturen på jorden och andra planeter i vårt solsystem styrs först och främst av solens aktivitet.

Det är oerhört viktigt att känna till att koldioxid inte är något gift. Koldioxid är en förutsättning för allt liv på jorden. Utan den finns varken vi eller isbjörnarna. Att försöka begränsa mängden koldioxid i luften är därför vansinnigt.

Dessutom är det vansinnigt att försöka begränsa mängden utsläpp genom att höja energipriser eller införa nya skatter, som Bo Ekman förespråkar i dagens SvD Brännpunkt. Det orsakar bara investeringsstopp, global recession och kraftigt minskad livskvalitet för alla. Värst drabbas naturligtvis de fattiga länderna. Och vet ni vad? Oavsett hur mycket vi minskar koldioxidutsläppen kommer det inte att ha minsta effekt på klimatet. Däremot kommer kostnaderna för att försöka stoppa klimatförändringarna att vida överskrida de hypotetiska fördelar som nämns.

Det är inte klimatförändringarna som de fattiga människorna i tropikerna bör oroa sig för, Maria Wetterstrand (dagens DN Debatt). Det är de vansinniga åtgärder som nu föreslås av miljöaktivister runt om i världen som utgör ett direkt hot mot utvecklingsländerna.

Vad är då anledningen till att den globala uppvärmningen blivit så uppblåst i media och omhuldad av politiker? Svaret är förstås pengar. Det finns mycket pengar att vinna på att införa koldioxidkvoter och skatter. Dåliga nyheter säljer tidningar. De ökar tittarsiffror i tider då utbudet av tv-kanaler och därmed konkurrensen mellan dem blir allt större. De säljer produkter. Katastrofer är bästa marknadsföringstricket. Därför har vi förvandlat vädret till ett monster.

Kom ihåg att mänsklighetens framsteg styrs av vetenskap, inte politik. Det är vetenskapen vi har att tacka för vår civilisations utveckling. IPCC är i huvudsak ett politiskt organ som agerar enligt politikernas agenda och på agendan står just nu att begränsa den personliga friheten.

måndag 3 mars 2008

Vad är sanningen om klimatförändringarna?

Igår invigdes den Internationella klimatkonferensen i New York som samlat hundratals s.k. skeptiker. Forskare från hela världen har kommit hit för att diskutera klimatförändringarna och deras ekonomiska och politiska konsekvenser. De som hävdar att forskarvärlden är överens om att den globala uppvärmningen orsakas av människans aktiviteter borde definitivt vara här och lyssna.

Konferensen anordnas av The Heartland Institute som blivit kritiserat för att vara hårt sponsrad av oljebranschen. Sanningen är den att institutet till 95 procent är sponsrat av andra än företag med anknytning till fossila bränslen.

Flera av de mest namnkunniga ”alarmister” fick inbjudan att komma till New York och tala. Alla avböjde. Inklusive Al Gore. Kanske ville han inte höra den obekväma sanningen.

Målet med denna konferens är att visa att den globala uppvärmningen dels är moderat och dels långt ifrån den katastrof media talar om. De resurser som idag satsas på att begränsa utsläppen av koldioxid borde i stället investeras i forskning som leder fram till nya, effektivare energitekniker.

Skatter och lagändringar är svåra att avskaffa när de väl blivit tillämpade. Och den personliga friheten är svår att ersätta när den väl blivit förlorad.

Direkt från New York,
Inga Dogmer