torsdag 6 mars 2008

Jag är en extremist

Inspirerad av alla händelser i New York skickade jag artikeln presenterad i förra inlägget till Svenska Dagbladets debattsida med förfrågan om publicering.

Svaret kom snabbt:

Hej och tack för ditt inlägg.

Tyvärr har vi så trångt framöver att vi måste tacka nej.
Hoppas att du finner annan möjlighet.

Med vänlig hälsning
Sune Olofson
SvD BrännpunktDet var inte speciellt svårt att läsa mellan orden. Så jag svarade (förhoppningsvis artigt).


Hej igen,

Det är väldigt ledsamt att ni tackar nej till en artikel som ifrågasätter den idag största frågan på miljöagendan. Tyvärr tror jag att det inte är brist på plats som sätter stopp utan den gamla hederliga censuren av oliktänkande. Jag har tidigare blivit informerad av SvD att man, nu när det råder konsensus bland världens forskare i klimatfrågan, inte anser sig behöva exponera alternativa teorier.

Det är oerhört tråkigt att se att svenska dagstidningar (tillsammans med övriga svenska medier) på ett oroväckande konsekvent sätt vilseleder allmänheten i klimatfrågan.

Det är synd att SvD inte vågar sticka ut hakan, men på sätt och vis kan jag förstå det. I Sverige bör man helst inte skilja sig från mängden.

Jag kommer icke desto mindre att fortsätta att skicka in debattartiklar till er då jag är fast övertygad om att människan INTE bär någon skuld till klimatförändringarna. Att minska mängden utsläpp av koldioxid genom att införa skatter och begränsningar har ingen som helst effekt på klimatet. Däremot har det långtgående negativa konsekvenser för världsekonomin och människans levnadsstandard.Sune Olofsson var inte sen att svara, den här gången ärligt.


Bästa Maggie,

Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare.

Att inte människan påverkar klimatet är en extrem åsikt,
som jag inte vill ge utrymme för i SvD. Den är helt enkelt inte trovärdig.

Alla delar inte heller dina bedömningar om konferensen,
t ex websajten Real Climate.


Allt gott till dig
Sune Olofson
SvD Brännpunkt


Jag har med andra ord blivit stämplad som en extremist. Men låt mig fråga er, vilket är mest extremt?

Att anse att den globala uppvärmningen är moderat och dess konsekvenser positiva för både människan och djur- och växtlivet? Att den är en del av de naturliga klimatförändringar som jorden har genomgått och genomgår? Att människans aktiviteter inte påverkar klimatet nämnvärt och att det inte finns någon anledning till oro?

Eller är det måhända mer extremt att tycka att det som pågår just nu är början till en katastrof som kommer att kräva miljoner människors liv och vara förödande för faunan och floran världen över? Att vi måste kraftigt minska våra utsläpp genom allehanda tvingande åtgärder med risk för att världsekonomin stagnerar (Bo Ekman i SvD Debatt)? Att vi ska använda jordbruksmarken till att odla dyra och ineffektiva biobränslen vilket resulterar i kraftigt höjda matpriser och fler svältande människor?

Döm själva.

19 kommentarer:

Monodemon sa...

Fegt och förutsägbart från SvD's sida, men det bör bara vara en tidsfråga innan pendeln svänger.

Snart kommer mainstreammedia tävla om vem som var först med att genomskåda klimatalarmismen, små tecken börjar redan poppa upp här och var.

Det tråkiga är att backlashen mycket väl kan komma att drabba vetenskapens trovärdighet hårdare än medias.
Inte för att vetenskapsvärlden är skuldfri i sammanhanget, men ändå...

Förhoppningsvis blir det (ytterligare) en nyttig läxa om vad politiserad vetenskap leder till.

magnus sa...

Hej Maggie!

[En hel del av denna kommentar är mina tankar som inte alls är riktade till dig men kan vara intressanta för en "publik" här att läsa -- förhoppningsvis inklusive journalister.]

Bra jobbat!


Apropå ditt sista stycke. Det makabra i allt detta är att det tvärtom är de som menar sig tala för miljoner människors överlevnad och som mot bättre vetande och vetenskapen är portvaktare i en fascistisk åsiktsdiktatur som just kommer att orsaka miljoner människors död.

Här en klok f d rådgivare till brittiska regeringen om detta.

Det är Anders Wijkman som är extremist, som agerar på falsk vetenskap (och han kommer nästan alltid med felaktiga siffror och uppenbar oförståelse av vetenskap när han öppnar munnen).

Det är miljöminister Andreas Carlgren som i senaste Ny Teknik är solklar förnekare av FN, IFPRI, EPI och många andra som säger att biobränslesatsningarna i den rika världen antas leda till en hungerkatastrof av inte tidigare skådad omfattning! Andreas är antagligen för inkompetent att förstå enkla siffror, eller också är han lika cynisk som man får anta att den biobränsleindustri är vilka i samma artikel ger felaktiga siffror som inte alls stöds av forskningen (publicerad i de största tidskrifterna).


Situationen är alltså deprimerande!


-

Förresten. Det är möjligt att du formulerar att ökad CO2 inte alls påverkar klimatet och därmed är för slarvig när du talar med alarmister? Säkert 99 procent av de vetenskapsmän som kallas förnekare tror att människan ökat CO2 med mellan 5 och 35 procent (35 procent tror IPCC), och tror att det ger antingen några hundradels grader eller 1 grads högre temperatur (1 grad tror ju IPCC utan de antagna stora förstärkningseffekterna).

Man måste vara noga med sådant när man talar med dem som likt denne Brännpunktsredaktör agerar fascistiskt i följandet av den klimatåsiktshegemoni som stipulerar att vetenskap som inte tjänar ett syfte att beskriva klimathot som verkligt ska tystas.

-

Det finns enstaka forskare bland de kritiska som har kopplingar till oljeindustrin, såsom t ex David Archibald (som jag tycker är en av de mer svaga och delvis osakligt driver teser genom cherry picking samt ev. inte gör egen forskning utan mest presenterar data på ett lite okritiskt sätt. Dock inte om AGW eller IPCC:s teser, utan om solens direkta klimatstyrning och därför skadar han inte skeptikers anseende genom förenkling i uppfattning om AGW, IPCC mm), men de flesta på konferensen har inte några sådana kopplingar och är forskare inom NASA, Patrick Michaels inom IPCC, och Fred Singer och hundratals av prominenta forskare inom miljöområdet har vi där, medan IPCC inte reagerat på den falska AGW-propagandistiska "forskningen" som den av amerikanska vetenskapsakademin utdömda hockeyklubban, deras nobelpriskamrat Gores mer än 35 felaktigheter och mycket annat.

AGW är i dag mer politik än vetenskap, och journalister borde vara de första att sätta sig in i denna fråga och inte bara springa med i en politisk agenda! En politisk agenda som genom att stå på usel vetenskaplig grund kan ses som gränsande till fascism.


(IPCC är nog f ö lite som Archibald men åt andra hållet.)

Inga Dogmer sa...

Hej Magnus,
Ja, du har rätt i att människan har en viss marginell påverkan på halten av CO2. Den är dock näst intill försumbar. Och definitivt inget att bekymra sig om med tanke på att vi inte har något att frukta från högre CO2-koncentrationer.
Något som en av dem som kommenterar föregående inlägget uppenbarligen inte håller med om. ;)
För att inte tala om Brännpunkts redaktion.

Mvh,
Maggie

Thomas Palm sa...

De flesta debattartiklar som de stora tidningarna får tas inte in. Att i det läget börja skrika om censur är att tigga om att bli kallad extremist. Jag har också skickat in debattartiklar som inte kommit in, inte började jag ropa censur för det. Det är extremt svårt i huvud taget för privatpersoner utan fin titel att få in debattartiklar.

Censur är när staten granskar alster och förbjuder vissa typer av artiklar, inte när enskilda tidningar har en redaktionell policy för vad de tar in.

Inga Dogmer sa...

Jag önskar faktiskt att SvD hade en publiceringspolicy. Tyvärr lutar jag just nu mer åt att det är personliga preferenser som styr.
:)

Den siste mohikanen sa...

"Censur är när staten granskar alster och förbjuder vissa typer av artiklar, inte när enskilda tidningar har en redaktionell policy för vad de tar in."

Censur skulle ju också kunna vara när någon annan med makt över andra, t ex FN, förbjuder forskarnas helt korrekta utsagor, som t ex i IPCC-rapporterna.

magnus sa...

Barometern i Kalmar kan nog tänkas ta in artikeln, och även Folkbladet är vidsynt (Widar Andersson brukar vara vidsynt). Finns mäjligen även något mer alster som skulle acceptera en sund artikel i denna fråga.

Palm: Brännpunktsredaktörens svar om att orsaken är att Maggie företräder en extrem åsikt bekräftar ju det Maggie skrev till dem, om problemet med tidingars policy.

Faktum är att det snarast är alltför ömjukt och sakligt sett fel att kalla ståndpunkten att människan inte står för den värmeökning på en halv grad som jorden haft senaste århundradet för en alternativ teori. Det finns här bara en hypotes som misslyckats i stort sett i alla sina förutsägelser (bl a var, när och hur värme ska uppträda).

Maggie skrek inte på något vis. Hennes artikel har vidare ett stort allmänintresse då den rör en konferens med erkända och mycket framstående forskare inom detta område, och SvD bekräftade bara hur mainstream media arbetar.

Av redaktörens svar att döma har SvD alldeles uppenbart en policy beträffande "[d]en extrem[a] åsikt" som är att människan inte påverkar klimatet i någon öhgre grad. Du själv viftade ju under fem års tid med hockeklubban och sa att temperaturförändringarna på 1900-talet aldrig skett. Den hållningen -- en hållning initierad och upprätthållen av IPCC -- var inte bara extremt utan synnerligen oseriös.

magnus sa...

Palm: Förtydligande av en mening:

Du "sa att temperaturförändringarna på 1900-talet aldrig skett" tidigare. Såklart. :)

Anonym sa...

En gång i tiden, ända in på 60-talet, fanns det två eller flera tidningar i de större städerna, med olika åsiktsbakgrund och redaktionell policy. Så är det inte idag. Man har visserligen några personer på ledarredaktionen som påstås lägga fram tidningens verkliga åsikter, men på nyhetssidorna (och i stort sett alla andra sidor) är åsiktskonformiteten massiv. Journalisthögskolan allt ihop.

Men. Jag har alltid intresserat mig mer för utlandshändelserna. En gång kunde man lyssna på BBC World Service (hette General Overseas Service då) på kortvåg. Idag är läget bättre än så: Nu finns internet. Nu finns bloggarna. De seriösa bloggarna, framför allt i USA.

Man kan t.ex. läsa på Borderfire Report om klimatkonferensen i New York: "The Media Destruction Machine at Work".

Och man kan studera kursutvecklingen för NY Times de senaste fem åren. Varför denna utförsbacke? Ja, se t.ex. vad Borderfire Report kan citera ur rapporteringen från konferensen. Nyheter? Nope. Åsiktspropaganda.

Skeptikern sa...

Fortsätta kämpa Maggie!

Skrev ett inlägg om detta på min blogg. Det är helt sjukt att en åsikt stämplas som extrem. Jag undrar om SvD skulle våga säga det under konferensen i New York bland alla hyffsat välmeriterade forskare.

Anonym sa...

Man behöver ju inte försöka publicera texten som debattartikel, man kan skicka in den som insändare. Sen ger det kanske mer tyngd med en debattartikel. Själv har jag sänt in flera insändare i lokaltidningarna i halvsidesformat och det har inte varit några problem utom en som jag ombads korta ner. Jag tycker många av er som har en del på fötterna ska försöka med den metoden. Folk är vana att misstro sådana här larm efter alla cancerlarm m.m. och det är nog tur. En sund misstro kan ofta vara bra och inom vetenskap ska man ju ifrågasätta och debattera, annars är vetenskapen död. Så folk som inte har en aning om detaljerna får ofta sina misstankar bekräftade i en välmotiverad skeptisk insändare.

Inge

Anonym sa...

Att dessa lustigkurrar altid referar till "realcliamte" som om det som står där är sant............

Olle W

Anonym sa...

Detta är mycket skrämmande dock inte förvånande, DN har redan haft den linjen länge men jag hade nog hoppas på att svd var bättre.
Man ska nog tänka på att det har gått så pass långt nu att det vore ett självmord av svd att publicera detta.
Det är bara att gå runt på stan i stockholm, klimathysterin finns överallt! Till och sopbilar har bilder på djur och is, varenda reklam har klimatbudskap med sig, alla ska rädda planeten!
Jag hade trott att det skulle bli lite mer sensad men icke det är värre än någonsin, alla gräver ner sig mer och mer, det blir omöjligt att ens nänma något annat än att vår CO2 är källan till all ont!
Vi får väl se var det leder men det är oroväckande, allt fler beslut (politiska och i företag) tas med tron att CO2 utsläpp måste minska till varje pris...

Anonym sa...

Har jsut skickat följande brev till SvD's Sune och PJ Linder:

Hej
efter att på http://ingadogmer.blogspot.com/ läst följande svar till Maggie Thauersköld från SvD's Sune Olofson

"Bästa Maggie,

Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare.

Att inte människan påverkar klimatet är en extrem åsikt,
som jag inte vill ge utrymme för i SvD. Den är helt enkelt inte trovärdig.

Alla delar inte heller dina bedömningar om konferensen,
t ex websajten Real Climate.


Allt gott till dig
Sune Olofson
SvD Brännpunkt"

har jag tappat all tilltro till SvD och kommer att säga upp mitt abonnemang. Inte ens en omsvängning i klimatfråga skulle kunna få mig att prenumerera igen då jag inte kan lita på att ni kommer att stå upp mot socialism i alla dess förtäckta former. Ny ledning skulle kunna få mig att ompröva.

Er inställning i klimatfråga kommer att visa sig vara ett historiskt misstag!

Med vänlig hälsning,
Magnus

Inga Dogmer sa...

Skeptikern: Tack för stödet! Jag håller faktiskt på att lansera en ny version av min blogg, som även kommer att finnas på engelska. Din blogg kommer definitivt att vara en av dem jag länkar till!

Per Welander sa...

Fortsätt kämpa Maggie - du har ju rätt. Svd har blivit en feg politiskt korrekt tidning. Konstigt att också Karin Bojs (DN) hänvisar till just Real Climate
(Karin Bojs var en av dem som inte vågade slå vad om hur mycket gloabala temperaturen skulle öka framöver).

Moderna Myter ger dig allt stöd. På sikt kommer vetenskapliga sanningen och verkligheten att segra.

Anonym sa...

Det sägs ju att en gång ville vissa belästa stänga US patent office. Allt var ju redan uppfunnet.

Här: 'Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare'

Fantastiskt.... förmodligen en blivande klassiker.
En publicist som inte är intressead av debatt och
ifrågasättande utan förblindat inkompetensförklarar hundratals vetenskapare, bl.a en handfull svenska professorer/etablerade forskare.

Är SvD fullständigt okunniga om hur vissa kapitel i IPCC:s senaste rapport har reviewats ?
Monitorerar de inte ens hur etablerad denna sk. koncensus är ?
Eller är de lika naiva som Gro Harlem-B med övertygelsen att mindre än tio seriösa opponenter kavrstår så sluta ifrågasätt....

Fantastiskt.
Svensk sk. media upphör aldrig att förvåna med sin ignorans, okunnighet och rena dumhet.

Thomas Palm sa...

Peter Stilbs fick in ett inlägg i SvD den 10 december, det handlar alltså inte om något redaktionell stopp för obekväma åsikter utan om att man skall ha en titel. Är man professor som Stilbs blir man publicerad, även om Stilbs också är sån som ropar om censur varje gång något av hans alster inte tas in.

Inga Dogmer sa...

Tack för alla kommentarer! Kan vi fortsätta diskussionen på min nya blogg, www.theclimatescam.se?
Jag har flyttat över alla inlägg och alla lämnade kommentarer.

Mvh,
Maggie