fredag 8 februari 2008

Inte klimatets fel att isberg bryts loss

I mars 2002 bröts ett gigantiskt isstycke loss från Antarktis. Naturligtvis skylde man då på den globala uppvärmningen. Nu har dock två forskare kommit fram till att isen under många decennier hade varit utsatt för geologisk stress och att den dessutom försvagats av havsströmmar. Det var med andra ord inte så enkelt som man först trodde.

Samma forskare säger också att kollapsande is bidrar till stigande havsnivåer. Den delen av isberget som befinner sig under vattenytan tränger nämligen undan motsvarande mängd vatten. Det är ungefär som att ta ett bad - du sätter dig i ett badkar fyllt med vatten och vattennivån stiger. Enkel fysik, eller hur?

I så fall borde alla miljöaktivister vara mycket glada för den pågående utfiskningen av världshaven. Ju mindre fisk i havet, desto lägre havsnivå. Hmm... ska vi berätta det för dem?


1 kommentar:

ianric sa...

Och man skall kanske komma ihåg att det är en mycket liten del av Antarktis som har värmts upp. Lejonparten kyls ner. Vad beror då uppvärmningen av västra Antarktis på? Det finns ganska mycket vulkaner där. Men det kan ju också ha att göra med havsströmmar. Inget vet. Koldioxid? Skulle inte tro det... Koldioxid är synnerligen väl utblandad i atmosfären. Kom ihåg: (ungefärliga siffror) 78% kväve 21% syre 0,9% argon 0,039% koldioxid... Och beroende på latitud och altitud 0-5% vattenånga. (Ja, jag vet att 5% vatten gör att det blir mer än 100%. Man får justera ner övriga gaser proportionellt när det är hög luftfuktighet.) Av den totala mängden kol som är i omlopp i kolcykeln (i atmosfären, biosfären och haven) kommer ca 1% från förbränning av fossila bränslen. Just det. 1%. Hugaligen!